Saturday, October 03, 2009

Tidsregistrering - Første Fantastiske Eksempel

Når der er for mange tobenede varme- og CO2-generatorer i en organisation, så er det typisk fordi organisationen har alt, alt for mange penge. Det kan være fordi den er offentlig (og derfor et monopol) eller det kan være fordi en privat biks har monopolagtige tilstande.

Det er kun sådanne steder de har tid til at måle og registere de arme medarbejdere til døde.

Jeg kalder det KORS - Kontrol- Og Registrerings-Systemer. Og jeg tror vi har brug for et KORStog :).

Nå, men her følger den første af to autentiske beretninger fra et par kvinder, der bare gerne vil have lov at arbejde - den ene beretning er fra finanssektoret. Det er den anden sør'me også.


===========================================================================

Jeg er så glad for at kunne sende endnu et eksempel på en fremragende måde at bruge lederes tid på - Og vores selvf. også. Mailen er fra vores IT direktør.

Vi registerer nu pr. 8/9 fx fravær i: egen kalender, fælles outlook kalender, IT kalender (excel), SAP og et femte system. Hvis man så også deltager
i X projekter, registrerer man selvf. også i DERES kalendere. For mit vedkommende skal en fridag nu registreres 7 steder !!!

Komme/gå tider skal registeres i SAP (som regner i 100-dele minutter/timer - ikke som alle andre i 60'dele). Alle aktiviteter lige fra møder, fravær, projektarbejde, vedligehold, spildtid og andet arbejde (hvis man da får tid mlm. al registreringen) skal i det femte system.

Og derudover skal arbejde udover 8 timer registreres i et word dokument også - for ellers godskriver de ikke timerne ......

For at gøre det hele nemmere, er der adskillige 100 konti at registrere på !

Og husk på, at det er citat nedenfra "Derfor er det også vores ansvar at indgå professionelt i dialogen om de fremadrettede strategiske muligheder såvel som de mere kortsigtede optimeringer eller muligheder".

Er det ikke imponerende så meget vrøvl, man kan skrive ? ..... og så forsøge at bilde mig ind at vi alle skal registere fravær 5+ steder, for at effektivisere og optimere ?!?!?!?!

Nå, det må sq være min manglende kandidat uddannelse, der gør at jeg ikke heelt forstår det :-)

Fint nok at man ikke kan optimere, hvis man ikke ved hvad man bruger tiden på, men når man bruger tiden på at registrere istf. at lave noget for de der brugere, som betaler gildet :..... ups nu glemte jeg det igen .... de er sq da ligegyldige. De BETALER jo bare ......

---------------------

Til: Koncernudvikling & IT
Emne: Et skridt på vejen...Fokus på tidsregistrering

Kære KIT'er

Som I ved er vi helt overordnet i gang med at ændre på de styringsmæssige strukturer i KIT, lige fra rekruttering til økonomisk opfølgning og styring.

Alle disse tiltag er små skridt mod et fremtidigt mål som vi kan tale om på førstkommende KIT områdemøde, men for denne mail handler det om emnet tidsregistrering.

Helt overordnet er det KIT ledelsens ambition at medvirke kraftigt til forandringen af vores forretning. Vi har en specifik viden om og dyb kompetance i, de mange forretningsprocesser der driver virksomheden.

Derfor er det også vores ansvar at indgå professionelt i dialogen om de fremadrettede strategiske muligheder såvel som de mere kortsigtede optimeringer eller muligheder.

Som en partner i disse dialoger med vores ledelse er det helt afgørende at vi har styr på hvad vores mange dygtige ressourcer bruger deres kompetancer på. Det er kun ved at skabe fuld gennemsigtighed i vores omkostninger og prioriteringer at vi kan få mulighed for at bidrage til vore fremtidige success, og vi har i den forbindelse besluttet at alle medarbejdere fremover registrerer deres time-forbrug i det femte system.

Den forbedrede indsigt vi opnår af denne vej vil Ikke alene give ledere og medarbejdere et professionelt styrings-værktøj, men vil også være udgangspunktet for en velfungerende allokerings-process af både ressourcer og penge når der startes nye initiativer. Det er iøvrigt det eneste middel vi har til at sikre ressourcer til gennemførelse af vores egen plan2009 som vi snart skal til at drøfte.

Mange af Jer registrerer allerede tid i dag på enten et XX-projekt, et YY-projekt eller visse steder i driften. Ambitionen er nu at få alle i KIT til at registrere deres tid.

Det bliver os der driver hele tidsregistreringen og du er velkommen til at kontakte teamet hvis du har spørgsmål til tidsregistrering eller bare har brug for lidt hjælp til systemet. Vi vil en gang om måneden udarbejde en rapport til alle.

For de af Jer, der allerede registrerer timer på XX projekter eller YY projekter gælder at I uændret fortsætter denne praksis. Derimod skal eventuelle 'Andre' timer registreres på dit team eller områdeprojekt. 'Andre ' timer kan bl.a. være kurser, teammøder, sygdom, opgaver i linien mv.

Allerede fra D. 8/9 -2008 kan du registrere de nødvendige oplysninger i det femte system, og KIT ledelsen vil så løbende følge op på kvalitet og målsætninger. Her er der altså ikke tale om noget fremtidigt projekt, men en helt konkret handling du kan foretage allerede i uge 37 og dermed aktivt bidrage til vores professionelle virke.

Mere info

Dette tiltag er forberedt i samarbejde mellem IT og cheferne. Din leder vil derfor være det naturlige sted at søge uddybende information om hvilke projekter og aktiviteter du skal registrere timer på.

Alle ledere modtager i denne uge en detaljeret pakke fra IT med alle detaljer.

Med venlig hilsen
================================================================================

0 Comments:

Post a Comment

<< Home