Sunday, March 22, 2009

Kratvej: Kaniner på Kratvej (gammelt - fra 2004)

Åh ja, de minder der dukker op til sådan en fest, som Kern holdt igår i Garagen... Her er et brev jeg sendte til Kommunen i 2004, fordi bilerne bare kører for hurtigt her på vejen. Det er så fem år siden jeg sendte det. Kern har også prøvet alt muligt. De har ikke travlt :).

========================================================================
Kaniner på Kratvej
6. oktober, 2004

Kære Ballerup Kommune,

Noget kunne tyde på, at jeg i november i år bliver valgt ind i Måløv Menighedsråd. Det forpligter. Jeg har derfor besluttet mig til at fortælle jer, Kommunen med stort K, om en synd jeg har begået.

Jeg har begået biotop-forurening. Fauna-forfalskning. Jeg har introduceret dværgkaniner i Måløv.

Det var ikke min mening, men de blev ved med at grave sig ud af deres anlæg, og de blev ved med at formere sig, og det ser ud til, at klimaet i Måløv passer dem fint.

Nu er det jo ikke sådan, at de har forvandlet Måløv til Endelave II, hvor de vilde kaniner i den grad do- og under-minerer landskabet, og hvor alle urte- og blomsterbede for længst er opgivet af beboerne. Langt fra.

En enkelt beboer i Måløv fik spist en del af sine smukke blomster, men det problem ordnede TømrerTorben på sædvanlig effektiv vis, og nu har både blomster og kaniner fået fred.

En af kaninerne har slået sig ned i Naturparken bag ved ungdomscentret (Kratvej 1), hvor unge mennesker med jævne mellemrum får noget sund motion i forsøget på at fange den.

Den lokale ræv har også fået en opblomstring – den er ligesom mere aktiv og entusiastisk i sin patruljering i området. Den er også flere gange set forfølgende en kanin tværs over Kratvej – uden dog at kunne fange dem. Men skidt. Det vigtigste er vel, at både kaninen og ræven nu lever et liv, der er meget mere realistisk end før.

Der har også været et par episoder, hvor ikke-trafikvante kaniner har hoppet rundt på Kratvej og på den måde forårsaget mindre ophobninger af biler – heldigvis uden at det har forårsaget dødsfald hos folk eller fæ.
Flere Kaniner!

Men hele denne forhistorie leder egentlig hen til den lidt overraskende observation, at beboerne hernede i Kratvejs lave ende vil have flere kaniner på Kratvej!

Det gælder både NaboPeter, AfrikanerSteen, ReturHenrik, PolitiKern, TømrerTorben – og alle deres hustruer. Ja sågar min egen udkårne Anette, som har sagt ja til at blive Fru Nørgaard den 27. november d.å. i Måløv Kirke, er glad for kaninerne på Kratvej. (Det gælder ikke rigtigt TømrerMartin, for han er en forræder og flytter til et nyt hus i nærheden af en golfbane, så ham taler vi ikke mere med.)

Det er fordi kaninerne sænker hastigheden og sinker bilgennemstrømningen en lille smule.

Forstår I: Jeg har boet i skønne Måløv i Den Gamle Smedje i omkring seks år nu, og det har ikke været kedeligt. Jeg har jagtet Øltyven i badekåbe og snevejr kl. 3 om morgenen – og fanget ham. Jeg har udkæmpet drabelige slag om Brydegården, mens Stalinorgel-raketterne haglede ned omkring mig. Jeg har elsket, grædt, leet, drukket øl, anskaffet geder, stegt juleænder i Weber’en i frostvejr - og i øvrigt også ind imellem brugt penge på vanvittige ting.

Jeg har set huset fordoble sin værdi, så jeg kunne låne endnu mere for at hjælpe regeringens opsving på vej. Jeg har talt alvorsord med testosteron-fyldte unge mænd, og jeg har truet en buschauffør med en kano-padle. Jeg har endda besøgt Måløv Pub to gange, men selvfølgelig kun når jeg var i følge med mindst 10 kampvante gutter.

Jeg har levet, har jeg. Og det vil jeg så gerne blive ved med. Og jeg agter at bidrage til fremtiden ved at bruge min bryllupsrejse til dét, den egentlig er beregnet til – så Anette og jeg kan komme op på fem børn i stedet for de sølle fire vi pt. har.

Jeg holder af Måløv og af Kratvej. Jeg holder af Kommunen med stort K og alle dens 6000 ansatte.

Men jeg ville altså snart gerne se et reelt tiltag for at få sænket trafikmængden på Kratvej. Det er det rene vanvid til tider, og bare for meget det meste af tiden.

Jeg har talt med alle mulige i tidens løb, og alle mulige forsikrer mig om, at emnet har været bragt op flere gange, og at Kommunen med stort K hver gang afviser af lukke vejen af eller gøre noget andet for at få mængden af biler nedbragt fra ca. 42000 i timen til måske 42 i timen. Eller noget.

Alle er enige om, at trafikken på Kratvej er et problem, men ingen gør noget ved det, og det er jo ikke fordi der ikke har været anledning til det.

Så nu spørger jeg jer, Kære Kommune: Gider I ikke komme ud og besøge os en dag og snakke med mig, NaboPeter, AfrikanerSteen, ReturHenrik, PolitiKern, TømrerTorben – og alle vore hustruer og børn – om det her?

Jeg er sikker på, at I har nogle rigtigt gode grunde til at gøre det I (ikke) gør og (ikke) har gjort. I er jo heller ikke onde mennesker (ja, OK, der ER lige dem på skattekontoret – men ellers...). Men jeg synes godt nok, at problemet bliver større og større.

Ellers bliver vi jo tvunget til selvtægt, og her kan jeg kun komme på to lovlige metoder: Parkering af biler (lovligt) i vejsiden, så buschaufførerne og andre ærlige mennesker bliver generet og alle biler bliver serialiserede så det vil noget. Eller flere kaniner på Kratvej.

Jeg ville blive så glad, hvis I kunne komme ud og besøge os, få en øl eller vand og snakke med os beboere om det her.

Det ER faktisk også lidt træls, at vores børn ikke kan krydse Kratvej uden at have fået undervisning af mig i at løbe i siksak (en ting, jeg som tidligere Livgarder og tidligere befalingsmand i Hjemmeværnet er særdeles kvalificeret til at lære dem).

Det må være rigtigt her at slutte denne tirade med et junk-rim:

Når der ude på vejen lyder et hvin
Håber vi altid, at det er en kanin
Som har betalt den højeste pris
Og brat har endt sin levevis

Men en dag er det jo nok et barn
Og så ville man vel være et skarn
Hvis man ikke blev sur og rigtig sej
Og lagde borgmesteren midt på vor vej


Venlig hilsen (jeg kan ikke finde ud af at scanne en underskrift ind),


Mogens Nørgaard
Kratvej 2
Tlf: 2527 7100
Email: mno@MiracleAS.dk


I solidaritet har følgende ønsket at være medunderskrivere på dette flammende opråb:

Caroline & Peter Kesting, Kratvej 2A
Charlotte & Kern, Kratvej 3
Birna & Steen Andersen, Kratvej 4
Susanne og Henrik Als, Kratvej 5
Torben Andersen, Liljevangsvej eetellerandet.


========================================================================

Se, Kommunen svarede mig faktisk, og i et ret godt sprog synes jeg:

========================================================================

Mogens Nørgaard
Kratvej 2
2760 Måløv


MILJØ & TEKNIK
Infrastruktur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000

Dato: 9. november 2004

Tlf direkte: 4477 2330
Fax direk-te: 4477 2717
E-mail: teknisk@balk.dk
Kontakt: Linda J. Madsen
Sags-id: 2004005132

Trafiksikkerhed på Kratvej vest

Tak for det opløftende og interessante brev om forhold på Kratvej, der bekymrer dig og dine naboer.

Vi arbejder for øjeblikket på et forslag til en Trafiksik-kerhedsplan for Ballerup Kommune. Den vil bl.a. indeholde skolevejs- og hastighedsundersøgelse, kortlægning af uheld m.m. Planen skal ende op med en prioritering af, hvor vi får mest ud af at forbedre vej- og stinettet i kommunen.

Hvorvidt Kratvej ved Måløv Hovedgade vil blive prioriteret i planen, kan vi desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Vi har noteret problemet og vil medtage det i det videre planarbejde.

Vi er for øjeblikket i dialog med forældrerepræsentanter fra Skolebestyrelsen om bl.a. krydsningen af Kratvej ved kirken, hvor de føler sig utrygge ved den eksisterende bussluse, der løber inden om fodgængerfeltet.

En del af datagrundlaget til Trafiksikkerhedsplanen er bl.a. Kommuneplanen, trafiktællinger m.m.

Kratvej er i Kommuneplanen udnævnt som trafikvej med særlig status, så vejen er bestemt til at kunne bære en stor mængde trafik. At vejen har særlig status betyder i Kratvejs til-fælde, at der er udført trafiksaneringer på en stor del af Kratvej. Trafiksaneringerne skal medvirke til at sænke ha-stigheden og gøre krydsningen af Kratvej mere overskuelig.... side 2

Af trafiktællingen på Kratvej udfor nr. 2 i år 2000 kan man aflæse antallet af køretøjer, deres hastighed samt typen af køretøjer.

Antallet af køretøjer var knap 2.000 pr. årsdøgn. Til sam-menligning er Jonstrupvej nord for Søndervej belastet med knap 2.600 køretøjer pr. årsdøgn, mens der på Måløv Hovedgade kører knap 3.500 biler pr. årsdøgn.

Gennemsnitshastigheden er 27 km/t, mens 85%-fraktilen er 45 km/t, hvilket vil sige, at 15% kører hurtigere end 45 km/t. Tællingen viser endvidere at 98% af køretøjerne kører under 50 km/t, 1,81% kører mellem 50-60 km/t, mens 0,15% kører derover. Til sammenligning har Jonstrupvej nord for Søndervej har derimod en gennemsnitshastighed på 49 km/t og en 85%-fraktil på 64 km/t.


Skriftlige henvendelser bedes forsynet med vores sags-id.

Med venlig hilsen

Linda J. Madsen
========================================================================

0 Comments:

Post a Comment

<< Home