Saturday, April 11, 2009

Om Danmarks valg af nyt kampfly

Her følger en mail-korrespondence jeg har haft med nogle gode mennesker i Forsvaret om det hersens nye kampfly, som vi måske skal have til afløsning af F-16...

===========================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 7. april 2009 23:26
Til: fko@mil.dk
Emne: Spørgsmål vedr PNK

Kære Forsvarskommando,

Jeg sidder og læser om projekt PNK (Projekt Nyt Kampfly) og kan læse mig frem til, at man overvejer tre muligheder (Hornet, JSF, Gripen):

http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/pnk/de3/Pages/default.aspx

Fint.

Så står der pludselig, at "Danmark er med som partner i udviklingen af JSF i samarbejde med en lang række vestlige lande. Lockheed Martin har også leveret Danmarks nuværende F-16 fly."

Øh - betyder det at vi bruger penge på et fly, som vi ikke har besluttet os for at anskaffe?

Dén må I godt lige forklare mig. Jeg er trods alt skatteyder ligesom I. Og budgetsituationen for Forsvaret er ikke ligefrem genial i disse tider...

I håbet om, at der er tale om en joke -

Mogens Nørgaard
Adm.dir.
Miracle A/S
===========================================================================
Jakob Østerbye skrev:
Kære Mogens

Det er korrekt at Danmark deltager i udviklingen af det nye JSF fly.

På nedenstående link på Forsvarsministeriets hjemmeside, kan du se omtale af industriprojektet.

http://www.fmn.dk/Materiel/Internationalt%20samarbejde/Pages/default.aspx

Her står der bl.a.

”Sammen med en række danske virksomheder deltager Forsvarsministeriet i det amerikanske Joint Strike Fighter (JSF) projekt. Projekt omfatter udvikling og fremstilling af et fuldt kampflysystem, dvs. ikke blot et nyt fly, men også den række af kommando-, kontrol-, støtte- og logistiksystemer, der skal sikre dels et sammenhængende våbensystem dels en optimal økonomi for brugerne gennem en driftsfase på mere end 40 år. JSF er en mulig afløser for F-16 kampflyet, som skal erstattes i perioden 2015-2020.”

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du evt. kontakte Bodil Kofoed i Projekt Nyt Kampfly via mail på boko@mil.dk

Med venlig hilsen

Jakob Østerbye
Kommunikationsrådgiver
Kommunikationssekretariatet
Forsvarskommandoen
E-mail: jakob.osterbye@mil.dk
Direkte: 45 67 30 36
Mobil: 20 49 10 86

Forsvarets pressevagt 24 timer i døgnet tlf +45 70 200 440
===========================================================================

Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 8. april 2009 09:38
Til: Jakob Østerbye; boko@mil.dk
Emne: Re: SV: Spørgsmål vedr PNK

Kære Jakob & Bodil,

Joh, men mit spørgsmål var ikke OM vi deltog, men HVORFOR vi deltager i et projekt, der har at gøre med et fly, som vi ikke har besluttet os for at anskaffe?

Det svarer vel meget godt til, at jeg går ud og giver Saab Danmark 50.000 kroner uden videre og så fortæller dem, at jeg overvejer om min næste bil skal være en Audi, BMW eller Saab - og at jeg er HELT indforstået med, at de 50.000 kroner er tabt for evigt, hvis jeg vælger Audi eller BMW.

Jeg er ret sikker på, at Saab Danmark vil tage imod pengene, men det ER vel strengt taget ikke den normale måde at købe en bil på? :-).

Betyder det, at vi i Danmark allerede HAR besluttet os for at anskaffe JSF?

Eller betyder det, at vi i Danmark faktisk også støtter projekter omkring de to andre fly?

Når Forsvaret i forvejen har brugt for mange penge, så er det måske bedre at anvende pengene på udstyr og støtte til gutterne i de varme lande end til et projekt, der ikke er besluttet?

Jeg må indrømme, at jeg ikke forstår logikken bag dette. Men jeg er til gengæld glad for jeres hurtige svar :-).

Venlig hilsen,

Mogens
==========================================================================

Bodil Kofoed skrev:
Kære Mogens Nørgaard.

Tak for din interesse og dit meget relevante spørgsmål. I dette tilfælde er det lidt mere komplekst, end når vi skal ud og købe en ny Audi eller Skoda. Jeg skal kort ridse situationen op, sådan som jeg opfatter den:

Beslutningen om at deltage i udviklingen af det amerikanske JSF kampfly er en politisk beslutning truffet i slutningen af 90erne. Formålet var at Danmark, som er en meget lille partner rent økonomisk i JSF-projektet, kan opnå mest muligt know how og network, uanset hvilket fly vi evt. senere måtte købe. Beslutter et flertal i folketinget, at vi skal købe JSF, så er prisen betydeligt lavere end for de nationer, som venter til JSF er færdigudviklet. Derudover får Danmark mange andre fordele af samarbejdet, som giver et stort know how og inspiration til dansk sikkerhedsindustri. Samarbejdet med JSF er altså på ingen måde spildt, selvom politikerne skulle vælge et andet fly.

Danmark deltager som nævnt med et meget lille beløb sammenlignet med de øvrige 8 partnerlande men får alligevel en stor gevinst ud af det. Pengene er altså ikke tabt.

Ang. dit andet spørgsmål: Nej. Danmark har ikke besluttet endnu om vi skal købe nyt kampfly, eller hvilket fly vi i givet fald skal anskaffe. Projekt Nyt Kampfly analyserer tre forskellige kandidater – JSF, Superhornet og Gripen NG – alle tre fly er af høj kvalitet og har alle tre forskellige fordele.

Ifølge den foreløbige tidsplan afgiver forsvaret den militærfaglige anbefaling, som bl.a. er udarbejdet i Projektkontor Nyt Kampfly. Det ventes at ske i slutningen af april – begyndelsen af maj. Herefter starter de politiske forhandlinger mellem regeringen og folketingets øvrige partier. Forhandlingerne ventes afsluttet inden sommerferien. Først på det tidspunkt kan der ligge en principbeslutning om typevalg og antal.

Det er ligeledes op til politikerne at beslutte, hvor mange penge forsvarets samlet skal have i næste forsvarsforlig (2010-2015), som netop skal forhandles nu, og hvor store beløb der skal gå til hver af de tre værn. En beslutning om nyt kampfly er altså uafhængig af, hvad der i øvrigt afsættes af penge p.t. til f.eks. Afghanistan, som du nævner.

Håber ovennævnte dækker dine spørgsmål – ellers er du velkommen til at kontakte mig igen efter påske på nedennævnte tlf.

Med venlig hilsen og god påske

Bodil Kofoed
Kommunikationsrådgiver
Forsvarskommandoen
Projekt Nyt Kampfly
+45 4131 7172
===========================================================================
Kære Bodil Kofoed,

Mange tak for dit svar. Det giver trods alt lidt mening. Det har også givet mig en idé til, hvordan jeg vil sælge nogle IT-ydelser til mine kunder i fremtiden, tror jeg. For det er jo alt andet lige en genial fremgangsmåde (rent salgsteknisk) at give bedre rabatter på forhånd SAMT tilbyde, at man kan tilegne sig teknologisk viden ... UDEN at binde sig på forhånd til at købe slutproduktet, naturligvis :-).

Tak igen - og god Påske.

Venlig hilsen,

Mogens
===========================================================================

0 Comments:

Post a Comment

<< Home