Monday, January 01, 2007

RHK: Øksen

Vi boede som sagt på Køkken 2A. På nabokøkkenet 2B boede der ligeledes 15 studerende af forskellig observans.

En morgen, kort efter at jeg var begyndt at have min gang på 2A, så jeg én af dem - Mogens hed han endda - stå og hamre på en af 2B-dørene mens han råbte "Økse - luk op, for Helvede!". Hvorefter en høj, fuldskægget mand med meget mørke øjne åbnede døren og sagde nogle ukvensord til Mogens og Verden generelt.

Det var mit første "møde" med Anders Zorn alias Øksemorderen alias Øksen, men bestemt ikke mit sidste.

Sit tilnavn havde han fået p.g.a. sin lighed med Øksemorderen Fra Rude Skov, Habib Habib (jeg mener at navnet skrives sådan, men jeg er ikke sikker). Denne Habib Habib var israelsk statsborger og var involveret i noget narkohandel engang i 70'erne eller deromkring:

http://www.uopklaret.dk/?obj=headtekst&func=vis&type=art&id=2

Han (Habib Habib, altså) bandt en konkurrent til et træ i Rude Skov og arbejdede sig langsomt - v.h.a. en økse - ind på manden, om man så må sige. Han blev naturligvis dømt til at sidde i Forvaringsanstalten i Herstedvester, bindegal som han jo var. Hvilket selvfølgelig medførste, at han begyndte at male skønne, abstrakte malerier og skrive følsomme passager ned på papir. Det medførte helt naturligt en stor interesse for ham fra adskillige kvinder, der bare måtte giftes med en så dejlig og følsom mand. Der opstod - det siger næsten sig selv - også en støttegruppe for hans løsladelse, og jeg erindrer ihvertfald mindst et tilfælde af en anmeldte demonstration til fordel for den stakkels mand, der måtte friste en så kummerlig tilværelse, skønt han var et geni.

Det endte med, at han blev udvist af Danmark og sendt til Israel for at afsone resten af sin straf. Og så ved jeg ikke mere om ham.

Men jeg ved meget, meget mere om Øksen fra RHK, for han var ikke sådan at overse. Iøvrigt var - og er - han et meget højt begavet menneske, men det skal jo ikke forhindre ham i at kunne råbe højt af folk og sige sjove ting, og begge dele har han gjort adskillige gange.

Han havde nogle gode standardbemærkninger til kæphøje folk:

- "Hvis du er så klog, hvorfor er du så ikke rig?" og
- "Skriv en bog!"

Specielt den første kan være meget handy ind imellem i ens liv.

Mon ikke mine venner rundt omkring kan hjælpe mig med gode Økse-historier ad åre?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home