Friday, December 08, 2006

CRN 11: Sammensværgelse (GCC)

Sammensværgelse

På et tidspunkt går det alligevel op for alle, så jeg kan ligeså godt sige det nu: Vi er ofre for en verdensomspændende, kommunistisk (dvs. undergravende) sammensværgelse.

Hvad de ikke opnåede under Den Kolde Krig – total kaos og anarki i den vestlige verden – er tæt på at lykkes for Kina, Rusland, Cuba, Nordkorea og de andre nu.

Deres mål er naturligvis Verdensdominans – deres metoder mere raffinerede end nogensinde før.

Kommunisterne har to hovedstrategier: At ramme os på vore samfunds infrastruktur og at fratage os evnen til at kæmpe som mænd for vore fædrelande.

De når deres mål på følgende vis:

Først og fremmest har nogle såkaldte ”sovende agenter” (Sleeping Agents) i mange år arbejdet på at gøre de vestlige samfund afhængige af nogle få IT-leverandører (som de selv ejer og profiterer fra, naturligvis) såsom Microsoft, IBM og Oracle.

Disse leverandører skal sørge for at levere en stadig strøm af ”forbedringer” og ”rettelser”, der gør alle vigtige systemer i vesten ustabile og uforudsigelige.

Der er ingen tvivl om, at Bill Gates, Sam Palmisano og Larry Elison er kommunistiske agenter, der blev plantet iblandt os for mange år siden.

De har alle tre i hemmelighed fået tildelt Leninordenen, og deres virkelige fornavne er Bylliana, Samskaya og Laurenskyi.

Det er jo ikke noget tilfælde, at Larry’s dækhistorie om sin ”opvækst i Amerika” inkluderer russiske forældre i Chicago.

Men kommunisterne benytter tillige en meget raffineret strategi, der har til formål at destruere os som nation, nedbryde vores kampkraft og gøre os til villige lakajer i den nye verdensorden: De er ved at gøre mænd til ikke-mænd.

Som det måske er nogle af læserne bekendt har psykologerne længe fortalt os, at det vigtigste for en mand er hans arbejde. Hvis dét fungerer (og hvis han får ros for det engang imellem, f.eks. af konen) kan han klare alt her i livet: Huset, haven, børnene, skattevæsenet og endda de fleste grønne afgifter.

Eksempel: Netop de grønne afgifter (introduceret af den sovende kommunist Svend Auken) blev i sin tid af Venstre forsøgt afsløret via sloganet ”Grønne afgifter er røde skatter” – men ingen lyttede til advarslen.

Hvis en mand ikke får lov at arbejde, så ved enhver, at han falder sammen, bliver kraftesløs og generelt smuldrer bort i løbet af højst 18 måneder.

Ved at gøre private bureaukratier om muligt endnu mere langsommelige og ineffektive end de offentlige er det gradvist og snigende (via f.eks. Sarbanes-Oxley-loven) lykkedes for Bylliana, Samskaya, Laurenskyi og deres medsammensvorne i de politiske partier at få gjort det stort set umuligt for andet end de ganske få mænd at udføre noget som helst arbejde i løbet af en arbejdsdag.

Eksempel: Da Danske Bank for nyligt besluttede sig til at ansætte 10 (ti!) jurister mere i deres sekretariat og dernæst begynde at have endnu højere grad ’Regulatory Compliance” end Finanstilsynet (som de selv bestyrer) anbefaler – var det jo ikke for deres blå øjnes skyld. Det var fordi det 1) gør det meget vanskeligt og dyrt for mindre banker at følge med og 2) gør det endnu vanskeligere for finansmedarbejdere at lave noget efter 15.

Eksempel: Tror I den nedsatte arbejdstid på 37 timer blev indført for arbejdernes skyld? Ha! Målet for de kommunistiske agenter i den såkaldte Arbejderbevægelse (den hverken arbejder eller er i bevægelse) er 8-timers arbejdsugen, hvis bi-effekt formodentlig vil være, at de fleste mænd taber deres testikler. Kun landmændene vil derefter kunne videreføre den danske DNA-arv.

Kammerater! Det er ude med os, og det bliver kun værre i årene der kommer. I takt med, at alt bliver software (Metroen, bilerne, elevatorerne) vil kaos nå højder vi ikke kan forestille os. Alle steder vil den blå skærm gradvist blive erstattet af et billede af en smilende Lenin, der fra sit mausoleum endelig kan hilse samtidigt på alle hans Nyttige Idioter i Vesten.

Vær ikke overraskede, når f.eks. LEGO flytter al deres produktion til Kina eller IBM sælger deres PC-biks til kineserne. Det er et led i planen. Og i øvrigt den eneste mulighed for at få anbragt produktionen et sted, hvor folk rent faktisk må udføre rigtigt arbejde.

Lad os slutte af med et citat fra en nutidig annonce for et dansk IT-konsulenthus: "På baggrund af omfattende erfaring, kan vores tekniske specialister udvikle komplekse og kritiske løsninger,...”

0 Comments:

Post a Comment

<< Home