Thursday, March 05, 2009

Ballerup: Forvaltningsloven, sagsbehandling og Ballerup Kommune

Forvaltningsloven foreskriver, at en borger skal have BEKRÆFTELSE på sin henvendelse indenfor 14 dage. Det betyder, at man stort set altid efter 13-14 dage får at vide, at 1) de har travlt pt. grundet <ét eller andet> i den pågældende afdeling og 2) de vil vende tilbage snarest.

Nå, men her er så en sag fra mit nærområde, må man sige: Min gamle nabo - Bageren - døde og grunden og huset blev købt af Morten, som rev huset ned, findelte mursten og andet og lod det ligge på grunden (fuldt lovligt iøvrigt - og smart, fordi man så ikke skal transportere og opbevare mursten andre steder) og byggede et nyt på 10 timer (sådan et Ikea samlesæt - meget imponerende at se) samt to-tre andre store bygninger og nogle containere og andet grimt. Men skidt med det - det er jo lovligt at bygge på grunden...

Jeg tror imidlertid, at han har bygget for højt - Ikea-/Lalandia-huset blev grundfæstet (hvis dét er ordet ved sådan et hus) ovenpå bunken af malede mursten og andet, så det alt i alt er tættere på skellet end godt er.

Her er det så, at min kommunikation med Ballerup Kommune kommer ind i billedet. Den vil jeg nu forsøge at gengive slavisk. Det er ikke alle datoer, der er bevaret, men generelt har jeg svaret Anne fra Ballerup Kommune med det samme, så I kan gå ud fra, at hendes svar er ca. samme dato som mit svar. Det startede 19. februar 2008 og nu har de så endelig lovet rent fysisk at tage ud og MÅLE - det har de per 5. marts lovet at gøre indenfor 14 dage.

Jeg tror jeg efterhånden forstår, hvordan mange opgiver sager - og jeg tror også jeg forstår, hvorfor der bliver spildt så meget tid i det offentlige. Hvis hun dog bare var taget ud med det samme og havde målt og fået det overstået for mere end et år siden. Nå, jeg snakker...

Have fun!

================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 19. februar 2008 02:30
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Emne: (AEH)Måløv Hovedgade 90B

Kære Byggesag :).

Jeg er nabo til Morten Larsen (jeg bor Kratvej 2) på ovenstående adresse og har tre spørgsmål:

1. Ligger hans nye bolig (et rødt træhus) for tæt på skellet til mig?
2. Samme spørgsmål for den bygning, han pt opfører i hjørnet til skellene mellem mig (Kratvej 2) og Peter Kesting (Kratvej 2A)?
3. Hvad gør man rent praktisk for at få repareret et hegnshjørne, der blev ødelagt af kranen, der kom med hans huselementer (hjørnet mellem min ejendom og hans ud mod Måløv Hovedgade)?

Venlig hilsen,

Mogens Nørgaard
Kratvej 2
2760 Måløv
Tlf 2527 7100
================================================================
Plan & Byg - Byggesag (byggesag) skrev:
Kære Mogens

I forbindelse med byggesagen har vi, og vil vi tilset at byggeriet overholder gældende regler om afstand til skel.

Hvis der er forvoldt skade på et fælles hegn, skal den der har forvoldt skaden selvfølgelig sørge for at den bliver udbedret. Hvis I ikke kan blive enige om det kan der blive tale om en hegnssynsag. Der findes information om hegnssyn og hegnslov på vores hjemmeside. Du skal selv tage kontakt til din nabo og aftale nærmere.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
Dir: 4477 2371
Mob:
Fax: 4477 2781
E-mail: byggesag@balk.dk
www.ballerup.dk
================================================================
Subject: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B
Date: Fri, 22 Feb 2008 05:45:10 +0100
From: Mogens Nørgaard
To: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)

Kære Anne,

Tak. Hvor kan jeg læse om de gældende regler om afstand til skel?

Og hvor på jeres hjemmeside kan jeg finde information om hegnssyn og
hegnslov? Jeg synes vitterligt jeg prøvede at finde det forleden før jeg
skrev til jer.

Mvh.

Mogens

================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 6. marts 2008 12:01
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Emne: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Hej igen,

Kunne I evt hjælpe mig med nedenstående?

Mvh.

Mogens
================================================================
Kære Mogens

Reglerne om afstand til skel kan du finde på vores hjemmeside www.ballerup.dk - by og byggeri - byggeri. Når man kommer ind på den side er der et link til Bygningsreglementet for småhuse BRS 98 og Bygningsreglemenetet BR95.

Reglerne for enfamiliehuset findes i Bygningsreglementet for småhuse, og reglerne for erhvervsbyggeriet findes i BR95.

Hegnsloven findes på vores hjemmeside www.Ballerup.dk - by og bolig - bolig - hegnssyn.

Jeg håber at det er svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg
================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 17. marts 2008 09:20
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Emne: Re: SV: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Kære Anne,

Fik du min forrige mail? Er dette noget jeg selv skal måle ved at gå ind på naboens grund, eller har I rent fysisk været ude og kontrollere det?

Venlig hilsen,

Mogens
================================================================
Kære Mogens

Med de ansøgte bygninger på grunden, er grunden bebygget med 32 % hvor der jf. lokalplanen må bygges op til 40 %.

Højden af den bygning der ligger ind imod skellet til jer, må højst være: afstanden til skel x 1,4 hvilket er 4,2 m, op til den vandrette linie hvor ydervæg skære tagfladen.

Højden måles fra niveau i skel ud for bygningen.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg
================================================================
Kære Anne,

Tak. Det prøver jeg lige at måle med et instrument, med mindre du har mulighed for at komme ud og checke det? Byggekyndige i min omgangskreds kan bare ikke få det til at passe - specielt efter at grunden under huset blev forhøjet med noget i retning af halvanden meter... Men hvis det er mit eget ansvar at kontrollere den slags ting, så bare sig til. Så finder jeg vel på noget.

Der er to bygninger ind mod os nu. Og så står der også et par containere permanent på grunden (de tæller vist ikke med i bebyggelsesprocenten, og NaboPeter tror de er midlertidige - men det er de ikke, så vidt jeg kan forstå).

Nå, men for at kompensere for dette har Morten nu meddelt, at han også har tænkt sig at fælde det sidste træ på grunden (op mod vores skel). Det var også det absolut eneste form for vegatation tilbage på grunden, høhø :-).

En ting, der vitterligt undrer mig: Hvorfor bad du/I ham ikke om at opføre de to store huse over mod den anden side af grunden, hvor der er erhverv på nabogrunden (læge og tandlæge) istedet for over mod os, der trods alt skal bo og færdes der meget af tiden? Vi har da fået taget rigtigt meget af vores udsigt, lys og sol - mens det ikke ville have generet erhvervs-folkene på den anden side det mindste... Jeg er bare nysgerrig efter at vide, hvad årsagen mon har været til dine dispositioner i den anledning?

Venlig hilsen,

Mogens Nørgaard
================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 10. april 2008 05:07
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Cc: Anette Nørgaard - Miracle A/S
Emne: Re: SV: SV: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Hej igen -

Har du modtaget denne mail, Anne?

Mvh.

Mogens
================================================================
Kære Mogens

Ja jeg har fået denne mail. Desværre får vi rigtig mange henvendelser lige i øjeblikket, så der er nogen ventetid på besvarelse af dem.

Jeg har været forbi byggeriet, for at bedømme om de bygger højere end de må.
Det er ikke min vurdering at de bygger højere end 4,2 m, op til den vandrette linie hvor ydervæg skære tagfladen.
Højden måles fra niveau i skel ud for bygningen.


Der er ikke ansøgt om permanente skure på grunden.

Der er ikke noget i lokalplanen der bestemmer hvor på grunden man skal lægge de bygninger der er bygge ret til.
Derfor er der ikke givet dispensation til placering af bygningerne.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg
================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 15. februar 2009 00:39
Til: Miljø & Teknik - Byggesag (byggesag)
Emne: Re: SV: SV: SV: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Hej igen,

Har du siden været ude og foretaget en reel måling? Jeg har prøvet at spørge dig/jer et par gange via mail siden dit svar (nedenfor) kom den 22. april 2008, men jeg har ikke fået noget svar, hvilket vistnok ikke er helt efter reglerne i Forvaltningsloven?

Jeg vil mene, at det i denne sag ikke er nok med en "bedømmelse" - specielt i lyset af, at Morten hævede sin grund betragteligt før han byggede huset. Jeg vil derfor mene, at I burde foretage en egentlig måling fra skellet, der tager højde for, at Morten har placeret sit hus en halv til en meter højere end den oprindelige grund han overtog vha påfyldning. En påfyldning, der iøvrigt andre steder på grunden har medført "sjove" side-effekter som vand-løb ned i min nabos (Peter Kestings) baghave.

Jeg synes også det kunne være rart hvis I ville give mig jeres synspunkter omkring den container der har stået permanent opad hegnet/skellet i otte-ni måneder nu, please?

Mvh.

Mogens Nørgaard
================================================================

05-03-2009 11:51

Hej Mogens

Jeg kviterer hermed for modtagelsen af din mail.

Jeg forventer at vende tilbage i løbet af 14 dage.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Miljø & Teknik
================================================================

================================================================

0 Comments:

Post a Comment

<< Home