Saturday, February 14, 2009

Jeg vil ALDRIG mere påstå, at Politiet er langsommelige III

Da jeg blev "snuppet" for at køre for hurtigt havde jeg følgende herlige email-korrespondence med en politifuldmægtig fra Rigspolitiet. Min ven Ole havde følgende kommentar efter at have læst den i sin tid (begyndelsen af april 2008): "JA det er SOP - en god måde at tage luften ud af de fleste henvendelser."

Døm selv :-).

=============================================
Med henvisning til Deres e-mail af 28. marts 2008 kan Rigspolitiet oplyse følgende:

Ud fra det oplyste til sagen går Rigspolitiet ud fra, at De skal aflægge en kontrollerende køreprøve i anledning af en betinget frakendelse.

De kan sagtens følge såvel teoretisk som praktisk undervisning ved en kørelærer, selvom der ikke er truffet afgørelser i Deres sager, og dermed gøre Dem klar til teoretisk og praktisk prøve.De kan dog ikke få berammet køreprøver (og dermed gå til køreprøver), før Deres sager er endelige (afgjort ved vedtagelse eller ved dom).

Med venlig hilsen

XXX
politifuldmægtig
Rigspolitiets færdsels- og beredskabsafdeling

=============================================

Kære XXX -

Din opfattelse er helt rigtig. Vi har begge fået en betinget fra kendelse (for høj hastighed) og skal til kontrollerende køreprøve.

Hvor lang tid går der egentlig før man hører noget? Det er vel relativt ukompliceret (på grænsen af en ekspeditionssag) i sådan nogle klare tilfælde som disse?

Noget andet er, at vi vel også risikerer at det kursus vi tager er forældet når vi endelig får afgørelsen, hvis den tager alt for lang tid, ikke?

Mvh.

Mogens

=============================================

Hej.
Med henvisning til nedenstående bedes I tage kontakt til det stedlige politi herom, idet Rigspoitiet ikke har noget at gøre med behandlingen af de konkete sager, herunder disses sagsbehandlingstid.
Med venlig hilsen
XXX
Politifuldmægtig
=============================================
Hej Niels Henrik,

Er det det lokale politi (i forhold til vore privatadresser i henholdsvis Måløv og Holbæk) der tager sig af sagerne? Er det ikke RP, der står for motorcykelbetjentene? Eller hvor skal man ringe hen (eller skrive)?

Mvh.

Mogens
=============================================
I må henvende jer til den politikreds, hvor jeres forseelser er begået. Så kan den hjælpe jer videre. Alle politikredse har motorcykelbetjente, de hører ikke nødvendigvis til Rigspolitiet. I øvrigt skal de lokale kredse behandle de sager der vedrører forseelser i kredsen - uanset, at rapportoptagelsen eventuelt er sket af Rigspolitiets personale.
Med venlig hilsen
XXX
politifuldmægtig

=============================================
Tak. Så Ole blev snuppet på motorvejen ud for Hvidovre Hospital og jeg blev snuppet på Vestbuen i Ballerup. Hvilke politikredse er det? Hvordan finder man ud af det?

Mvh.

Mogens

=============================================
Prøv at ringe til Københavns Vestegns politi 43 86 14 48.
Med venlig hilsen
XXX
Politifuldmægtig

=============================================


Suk. På det tidspunkt gav jeg bare op. Det er altid noget med, at man skal kontakte andre i de store bikse. Altid noget med ordet "prøv" i sætningen. Aldrig noget med, at de finder ud af noget og vender tilbage. Ren viderestilling.

Men jeg er sikker på, at han har overholdt alle processer og procedurer i sin afdeling f.s.a. den type henvendelser.

Jeg kan bare ikke fatte, at det kan være særligt interessant at opføre sig på denne måde mens man er på arbejde. De fleste af os kan godt lide at hjælpe andre, men det her er jo afværgning og pegen i alle mulige (andre) retninger i stedet for at hjælpe.

Nå, vi får se. Jeg hørte jo fra dem (Rigspolitiet - RP) i december og var i retten i januar. Nu må vi se hvornår de skriver til mig, hvad jeg skal foretage mig.

Det gode er, at den der betingede frakendelse gælder fra marts 2008, hvor de "snuppede" mig...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home