Friday, December 08, 2006

CRN 10: SANheden

SANheden


En god veninde i IT-branchen forklarede mig engang, hvorfor hun elskede SAN’er: Både en sælger uden teknisk ekspertise og en køber uden teknisk ekspertise kan forstå alle fordelene.

Det er jo drømmescenariet for et salg, thi så kan man henvende sig til de højere echeloner i virksomheden og få både kontakt og kontrakt uden at skulle involvere de der nørd-typer.

70-80% af hardware-budgetterne er i de sidste fem år brugt på SAN’er. Ikke kun i Danmark.

Er der fordele ved SAN’er set fra købers synspunkt? Bestemt. Ulemper? Åh ja.

I Miracle har vi en del sager omkring SAN’er i disse tider (sager = problemer). Jeg tror de kan kategoriseres på følgende måde:

Følger af konsolidering. Konsolidering medfører færre enheder af samme type – det være sig servere, disk-systemer, databaser eller ægteskaber. Hvis det konsoliderede går i stykker rammer det derfor naturligt hårdere i virksomheden.

Jeg plejer at sige, at en konsolidering altid introducerer en ny Single Point Of Failure – en SPOF.

Kompleksitet. Mange af fordelene ved et SAN (automatisering af diverse opgaver mv.) kræver kode. Mellem serveren (operativsystemer), der beder om at få noget data og til disken, der afleverer dette, er der otte til ni lag af software.

Så megen ekstra software plejer ikke at være godt nyt med hensyn til en reduktion af kompleksitet.

Case 1: Stor kunde. En opgradering af firmware på en server medførte nedbrud på SAN’et, hvilket medførte at adskillige databaser på én gang blev utilgængelige for brugerne.

Case 2: Lille kunde. SAN’et virker ikke efter hensigten. Leverandøren har ikke en tekniker i Europa, der kender til alle otte lag af kode i SAN’et. Skiftende teknikere fra samme leverandør skyder skylden på forskellige lag i koden. Kunden ender med at prøve at få leverandørens folk til at tale med hinanden.

Spørger man leverandørerne af SAN’er er der rent faktisk ingen ulemper ved at anskaffe sig et SAN.

Jeg tror reelt behovet for et SAN findes hos meget, meget få kunder. De fleste opdager, at følgeomkostningerne ved den øgede kompleksitet er højere end de frygtede.

På dansk har vi det gamle udtryk ’at sætte alt på ét bræt’. Det betyder at satse. Hvis det går godt er det fantastisk. Går det skidt er man færdig.

Min forudsigelse for de næste par år er, at de fleste SAN-ejere vil være nødt til at udskifte det med et nyt eller opgradere for en formue. Men ikke fordi deres storagebehov er stærkt voksende.

Prøv at tage totalprisen for dit SAN og divider med antallet af rigtige, fysiske diske der sidder i det.

Check så prisen på en disk nede hos PC-forhandleren på hjørnet (den ligger på nogle få hundrede eller få tusinde kroner).

Forskellen på de to tal er enten din merværdi eller din merpris for SAN’et.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home