Thursday, December 07, 2006

CRN 7: El version 4 og Vand version 2

El version 4 og Vand version 2

I Miracle A/S har vi berøring med 4-500 danske virksomheder om året.

En del vælger at outsource.

De virksomheder, der outsourcer bogføring og andre standard-ting oplever normalt kun, at det bliver dyrere - ikke nødvendigvis dårligere. Nogle gange kan det også blive billigere.

De virksomheder, der var afhængige af deres outsourcede IT-funktionalitet skal nu gøre en større indsats for at få oursourceren til at forstå og udføre ændringer i IT-systemet.

Efter et par år opretter de så en mindre IT-afdeling for at give outsourceren modspil.

Nogle troede måske, at IT var som el og vand – det skulle bare komme ud ad væggen.

Men holder den sammenligning? IT er enten standardiserede forretningsfunktioner, som alle er fælles om (bogføring) eller noget din virksomhed konkurrerer med.

Og jeg kan love dig én ting: Alt bliver software. Biler skal allerede i dag bootes, og Københavns Metros styresystemer patches jævnligt.

Forestil dig, at:

På mandag modtager du et brev fra vandværket, der meddeler dig, at:

· Den gamle type vand desværre ikke mere kan understøttes.

· Der vil fra nu af kun blive leveret varmt vand da alle husstande i dag har et køleskab installeret, der kan køle vandet.

· Det leverede vand vil være 97 grader varmt og trykket vil være tre-doblet. Det er derfor nødvendigt at skifte alle vandrør og blandingsbatterier ud med nogle nye modeller, der kan klare de øgede krav.

· Vandværket er i øvrigt overbeviste om, at du vil blive rigtig glad for vand version 2.

På tirsdag modtager du så et brev fra elektricitetsværket (vores liberale regering har for nyligt sørget for, at det nu er et statsejet monopol for ligesom at sikre konkurrencen), hvori de meddeler følgende:

· Om tre måneder ophører deres support af 240 V/50Hz vekselstrøm.

· I stedet vil Den Nye El (1200 Volt/420 Hz jævnstrøm) blive leveret standard til alle husstande.

· Det koster ikke noget at få leveret den nye type elektricitet.

· Dog vil de nye fem-benede stik (som er de eneste der understøttes) kræve mindre modifikationer i hjem og på arbejdspladser, såsom nye kontakter overalt i huset.

· Der findes integrationsløsninger og interfaces, der kan afhjælpe de midlertidige gener ved overgangen til fremtidens elektricitet.

· Alle el-leverandører kan være behjælpelige (mod normal timebetaling) med at få dette til at glide uden problemer.

· Elektricitetsmonopolet glæder sig til at vise dig fordelene ved Strøm version 4.

Pludselig ser det ganske fristende ud, hvis man kunne have sin egen vandbrønd og sit eget mini-elektricitetsværk, ikke?

Som at have sit IT-udstyr tæt på sig, så man selv kan bestemme en masse små ting i hverdagen, og selv kan bestemme hvor hurtigt forandringer skal ske, og selv prioritere IT-relevante opgaver.

PS: Mini-elektricitetsværker fås i dag fra en række leverandører, f.eks. Statoil. De er sjovt nok meget mere effektive og billige i drift end de store, centrale løsninger. Man kan evt starte i sit eget bryggers: http://www.tekno.dk/pdf/nummer153.pdf

0 Comments:

Post a Comment

<< Home