Monday, March 23, 2009

Ballerup: Svar fra Kommunen efter et år

Det er jo slet ikke så svært at få et svar fra Kommunen vedr. min nabos Lalandia-huse. Efter noget der kun ligner et års tid har de åbenbart været ude og måle.

Og hævnen fra dem er også pludseligt at ane - måske fordi jeg 1) har vovet at insistere og 2) har klaget over en person, der indtil hans nylige konkurs var eneleverandør på ALLE tømreropgaver hos kommunen og havde jordens fedeste og sikreste kontrakter med dem (og havde fået byggeriet godkendt af hans selvsamme storkunde).

Nyd det:
=========================================================
Kære Mogens

Vi har været ud og måle bygningerne på Måløv Hovedgade 90, og fundet frem til flg.:

Værkstedsbygningen.
Fra niveau i skel til skæring mellem overside tag og væg, er der målt 3,89 m i det vestlige hjørne af huset.
Bygningen ligger 3 m fra skel.
Den målte højde må maksimalt være 1,4x3m=4,2m.

Enfamiliehuset
Fra niveau i skel til skæring mellem overside tag og væg, er der målt 5,37m i det vestlige hjørne af huset.
Bygningen ligger 4 m fra skel.
Den målte højde må maksimalt være 1,4x4m=5,6m.

Hvis der er problemer med overfladevandet, vil jeg gerne undersøge det nærmere ved en hendvendelse fra ejeren af den grund hvor problemerne er.

Jeg har fået at vide at de containere der i øjeblikket står på grunden, vil blive fjernet indenfor kort tid.

I forbindelse med mit tilsyn på ejendommen Måløv Hovedgade 90, har jeg erfaret at du i dine træer, der tilsyneladende står nærmere skel end 2,5 m, har hævede opholdsarealer. Detter er jf. Bygningsreglement 08, afsnit 2.7.3 stk. 1 pkt 2. ikke tilladt. Du bedes redegøre for dette.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Miljø & Teknik
=====================================================================

... "har jeg erfaret... hævede opholdsarealer." Der er tale om mit træhus, der har været der i fem år eller mere, men mon ikke den gode nabo har påpeget dette alligevel? :-).

Nå, men jeg kan jo vente 14 dage med at svare, at jeg har modtaget deres mail :-).

Sunday, March 22, 2009

Kratvej: Kaniner på Kratvej (gammelt - fra 2004)

Åh ja, de minder der dukker op til sådan en fest, som Kern holdt igår i Garagen... Her er et brev jeg sendte til Kommunen i 2004, fordi bilerne bare kører for hurtigt her på vejen. Det er så fem år siden jeg sendte det. Kern har også prøvet alt muligt. De har ikke travlt :).

========================================================================
Kaniner på Kratvej
6. oktober, 2004

Kære Ballerup Kommune,

Noget kunne tyde på, at jeg i november i år bliver valgt ind i Måløv Menighedsråd. Det forpligter. Jeg har derfor besluttet mig til at fortælle jer, Kommunen med stort K, om en synd jeg har begået.

Jeg har begået biotop-forurening. Fauna-forfalskning. Jeg har introduceret dværgkaniner i Måløv.

Det var ikke min mening, men de blev ved med at grave sig ud af deres anlæg, og de blev ved med at formere sig, og det ser ud til, at klimaet i Måløv passer dem fint.

Nu er det jo ikke sådan, at de har forvandlet Måløv til Endelave II, hvor de vilde kaniner i den grad do- og under-minerer landskabet, og hvor alle urte- og blomsterbede for længst er opgivet af beboerne. Langt fra.

En enkelt beboer i Måløv fik spist en del af sine smukke blomster, men det problem ordnede TømrerTorben på sædvanlig effektiv vis, og nu har både blomster og kaniner fået fred.

En af kaninerne har slået sig ned i Naturparken bag ved ungdomscentret (Kratvej 1), hvor unge mennesker med jævne mellemrum får noget sund motion i forsøget på at fange den.

Den lokale ræv har også fået en opblomstring – den er ligesom mere aktiv og entusiastisk i sin patruljering i området. Den er også flere gange set forfølgende en kanin tværs over Kratvej – uden dog at kunne fange dem. Men skidt. Det vigtigste er vel, at både kaninen og ræven nu lever et liv, der er meget mere realistisk end før.

Der har også været et par episoder, hvor ikke-trafikvante kaniner har hoppet rundt på Kratvej og på den måde forårsaget mindre ophobninger af biler – heldigvis uden at det har forårsaget dødsfald hos folk eller fæ.
Flere Kaniner!

Men hele denne forhistorie leder egentlig hen til den lidt overraskende observation, at beboerne hernede i Kratvejs lave ende vil have flere kaniner på Kratvej!

Det gælder både NaboPeter, AfrikanerSteen, ReturHenrik, PolitiKern, TømrerTorben – og alle deres hustruer. Ja sågar min egen udkårne Anette, som har sagt ja til at blive Fru Nørgaard den 27. november d.å. i Måløv Kirke, er glad for kaninerne på Kratvej. (Det gælder ikke rigtigt TømrerMartin, for han er en forræder og flytter til et nyt hus i nærheden af en golfbane, så ham taler vi ikke mere med.)

Det er fordi kaninerne sænker hastigheden og sinker bilgennemstrømningen en lille smule.

Forstår I: Jeg har boet i skønne Måløv i Den Gamle Smedje i omkring seks år nu, og det har ikke været kedeligt. Jeg har jagtet Øltyven i badekåbe og snevejr kl. 3 om morgenen – og fanget ham. Jeg har udkæmpet drabelige slag om Brydegården, mens Stalinorgel-raketterne haglede ned omkring mig. Jeg har elsket, grædt, leet, drukket øl, anskaffet geder, stegt juleænder i Weber’en i frostvejr - og i øvrigt også ind imellem brugt penge på vanvittige ting.

Jeg har set huset fordoble sin værdi, så jeg kunne låne endnu mere for at hjælpe regeringens opsving på vej. Jeg har talt alvorsord med testosteron-fyldte unge mænd, og jeg har truet en buschauffør med en kano-padle. Jeg har endda besøgt Måløv Pub to gange, men selvfølgelig kun når jeg var i følge med mindst 10 kampvante gutter.

Jeg har levet, har jeg. Og det vil jeg så gerne blive ved med. Og jeg agter at bidrage til fremtiden ved at bruge min bryllupsrejse til dét, den egentlig er beregnet til – så Anette og jeg kan komme op på fem børn i stedet for de sølle fire vi pt. har.

Jeg holder af Måløv og af Kratvej. Jeg holder af Kommunen med stort K og alle dens 6000 ansatte.

Men jeg ville altså snart gerne se et reelt tiltag for at få sænket trafikmængden på Kratvej. Det er det rene vanvid til tider, og bare for meget det meste af tiden.

Jeg har talt med alle mulige i tidens løb, og alle mulige forsikrer mig om, at emnet har været bragt op flere gange, og at Kommunen med stort K hver gang afviser af lukke vejen af eller gøre noget andet for at få mængden af biler nedbragt fra ca. 42000 i timen til måske 42 i timen. Eller noget.

Alle er enige om, at trafikken på Kratvej er et problem, men ingen gør noget ved det, og det er jo ikke fordi der ikke har været anledning til det.

Så nu spørger jeg jer, Kære Kommune: Gider I ikke komme ud og besøge os en dag og snakke med mig, NaboPeter, AfrikanerSteen, ReturHenrik, PolitiKern, TømrerTorben – og alle vore hustruer og børn – om det her?

Jeg er sikker på, at I har nogle rigtigt gode grunde til at gøre det I (ikke) gør og (ikke) har gjort. I er jo heller ikke onde mennesker (ja, OK, der ER lige dem på skattekontoret – men ellers...). Men jeg synes godt nok, at problemet bliver større og større.

Ellers bliver vi jo tvunget til selvtægt, og her kan jeg kun komme på to lovlige metoder: Parkering af biler (lovligt) i vejsiden, så buschaufførerne og andre ærlige mennesker bliver generet og alle biler bliver serialiserede så det vil noget. Eller flere kaniner på Kratvej.

Jeg ville blive så glad, hvis I kunne komme ud og besøge os, få en øl eller vand og snakke med os beboere om det her.

Det ER faktisk også lidt træls, at vores børn ikke kan krydse Kratvej uden at have fået undervisning af mig i at løbe i siksak (en ting, jeg som tidligere Livgarder og tidligere befalingsmand i Hjemmeværnet er særdeles kvalificeret til at lære dem).

Det må være rigtigt her at slutte denne tirade med et junk-rim:

Når der ude på vejen lyder et hvin
Håber vi altid, at det er en kanin
Som har betalt den højeste pris
Og brat har endt sin levevis

Men en dag er det jo nok et barn
Og så ville man vel være et skarn
Hvis man ikke blev sur og rigtig sej
Og lagde borgmesteren midt på vor vej


Venlig hilsen (jeg kan ikke finde ud af at scanne en underskrift ind),


Mogens Nørgaard
Kratvej 2
Tlf: 2527 7100
Email: mno@MiracleAS.dk


I solidaritet har følgende ønsket at være medunderskrivere på dette flammende opråb:

Caroline & Peter Kesting, Kratvej 2A
Charlotte & Kern, Kratvej 3
Birna & Steen Andersen, Kratvej 4
Susanne og Henrik Als, Kratvej 5
Torben Andersen, Liljevangsvej eetellerandet.


========================================================================

Se, Kommunen svarede mig faktisk, og i et ret godt sprog synes jeg:

========================================================================

Mogens Nørgaard
Kratvej 2
2760 Måløv


MILJØ & TEKNIK
Infrastruktur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000

Dato: 9. november 2004

Tlf direkte: 4477 2330
Fax direk-te: 4477 2717
E-mail: teknisk@balk.dk
Kontakt: Linda J. Madsen
Sags-id: 2004005132

Trafiksikkerhed på Kratvej vest

Tak for det opløftende og interessante brev om forhold på Kratvej, der bekymrer dig og dine naboer.

Vi arbejder for øjeblikket på et forslag til en Trafiksik-kerhedsplan for Ballerup Kommune. Den vil bl.a. indeholde skolevejs- og hastighedsundersøgelse, kortlægning af uheld m.m. Planen skal ende op med en prioritering af, hvor vi får mest ud af at forbedre vej- og stinettet i kommunen.

Hvorvidt Kratvej ved Måløv Hovedgade vil blive prioriteret i planen, kan vi desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Vi har noteret problemet og vil medtage det i det videre planarbejde.

Vi er for øjeblikket i dialog med forældrerepræsentanter fra Skolebestyrelsen om bl.a. krydsningen af Kratvej ved kirken, hvor de føler sig utrygge ved den eksisterende bussluse, der løber inden om fodgængerfeltet.

En del af datagrundlaget til Trafiksikkerhedsplanen er bl.a. Kommuneplanen, trafiktællinger m.m.

Kratvej er i Kommuneplanen udnævnt som trafikvej med særlig status, så vejen er bestemt til at kunne bære en stor mængde trafik. At vejen har særlig status betyder i Kratvejs til-fælde, at der er udført trafiksaneringer på en stor del af Kratvej. Trafiksaneringerne skal medvirke til at sænke ha-stigheden og gøre krydsningen af Kratvej mere overskuelig.... side 2

Af trafiktællingen på Kratvej udfor nr. 2 i år 2000 kan man aflæse antallet af køretøjer, deres hastighed samt typen af køretøjer.

Antallet af køretøjer var knap 2.000 pr. årsdøgn. Til sam-menligning er Jonstrupvej nord for Søndervej belastet med knap 2.600 køretøjer pr. årsdøgn, mens der på Måløv Hovedgade kører knap 3.500 biler pr. årsdøgn.

Gennemsnitshastigheden er 27 km/t, mens 85%-fraktilen er 45 km/t, hvilket vil sige, at 15% kører hurtigere end 45 km/t. Tællingen viser endvidere at 98% af køretøjerne kører under 50 km/t, 1,81% kører mellem 50-60 km/t, mens 0,15% kører derover. Til sammenligning har Jonstrupvej nord for Søndervej har derimod en gennemsnitshastighed på 49 km/t og en 85%-fraktil på 64 km/t.


Skriftlige henvendelser bedes forsynet med vores sags-id.

Med venlig hilsen

Linda J. Madsen
========================================================================

Kratvej: Slaget om Brydegården (gammel sag fra 2004)

PolitiKern fra Kratvej 3 holdt fest i min Garage igår og hans svigerfar Kaj mindede mig om, at jeg en gang havde skrevet til Ballerup Kommune vedr. et angreb fra Brydegården (som er et kommune-ejet feststed, der ligger på Kratvej 9). Det havde jeg jo helt glemt, men jeg synes alligevel den skal bevares for eftertiden, så jeg har lige fundet den gamle mail frem:

====================================================================
Subject: Slaget på Brydegården
Date: Sun, 20 Jun 2004 08:43:17 +0200
From: Mogens Nørgaard
To: kultur@balk.dk
CC: TømrerTorben , Charlotte og Kern , Henrik Als - DRS , "Trine og Martin A. Andersen" , "Birna & Steen (Genboerne)" , "Peter Kesting, Nor-Cargo" , Anette Jensen


Kære Tina og andre i Kulturforvaltningen/udlejningen -

Som gammel soldat er man selvfølgelig altid forberedt på at blive beskudt med tungt artilleri og korte maskingeværsalver. Det skal man som et minimum kunne sove fra.

Alligevel blev jeg så overrasket over angrebet fra Brydegården i nat, at jeg rent faktisk vågnede. Det kan skyldes, at Anette sparkede til mig, fordi hun ikke kunne sove, eller det kan skyldes den omfattende brug af lysbomber over området - jeg er ikke sikker. Men vågnede - dét gjorde jeg!

Angrebet blev indledt ca. kl. 0130, og omfattede (såvidt jeg kunne lytte mig frem til) også Stalin-orgler, middelsvære morterer og fosfor-granater. Efter således at have totalt overrasket, overvældet og nedkæmpet modstanderen (os på Kratvej og deromkring) blev der tavst på frontafsnittet kl. ca. 0145.

Det er på nuværende tidspunkt svært at overskue virkningerne af morgenens angreb, men under selve angrebet lød der mange høje skrig og råb fra området omkring Brydegården, så jeg anslår at der er et betydeligt antal døde og sårede, der så passende kan få plads på den ny-allokerede gravplads i Naturparken.

Derudover er slagmarken (eller rettere den såkaldte FEBA - Forward Edge of Battle Area) omkring Brydegården oversået med rakethylstre og brugte våben. Det minder lidt om Sinai-ørkenen efter 6-dags krigen i '67.

Der skete forbløffende få skader på nærliggende bygninger. Ikke engang Charlotte og Kern's stråtækte hus, der trods alt ligger ret tæt på, blev ramt for alvor. Det lykkedes heller ikke angriberen denne gang at få fyret et raketstyr op under taget på selve Brydegården, hvilket ellers nemt kunne have forårsaget den ønskede virkning, nemlig total destruktion af ejendommen.

Det må skyldes dårligt soldaterskab, for man SKAL altså kunne ramme huse på den korte afstand, når man tilmed har lysgranater til rådighed.

Jeg stiller mig derfor (sammen med TømrerTorben og andre frivillige) til rådighed næste gang, der skal udkæmpes et slag ved afslutningen af et fest-arrangement på Brydegården. Både Torben og jeg var hver for sig oppe i nat og overvejede at kaste os ind i kampene. Næste gang gør vi det måske - og så tror jeg det gør en forskel. Meget, endda. Specielt for fest-deltagerne.

Venlig hilsen,

Garder, tidl. Sergent, Mogens Nørgaard
Kratvej 2
2760 Måløv
(Ved mobilisering tilhørende et såkaldt Host Nation Support Unit under NATO's brandkorps)

PS: Kender I en god dyrepsykolog, der kan tage en snak med vore høns og deres kyllinger? Basal hjertemassage og kunstigt åndedræt til hunde og kaniner har vi selv ydet, og de ligger stadig og slapper af i aflåst sideleje.

PPS: Stik mod forventning fødte højgravide Charlotte ikke under bombardementet. Det kunne ellers have været ret fedt med en pansret ambulance på Kratvej.
======================================================================

Min gode nabo NaboPeter havde følgende kommentar:

======================================================================
Uden den helt store militære erfaring, tillader jeg mig lige at indskyde en bemærkning. Nu var jeg jo ikke hjemme i week-enden, så jeg kan ikke udtale mig om den konkrete episode. Jeg synes imidlertid mine tomatplanter udviser svære tegn på chocktilstand. Hvis der senere på sæsonen kommer tomater med form som kanonslag og med lunte, så har vi forklaringen.

Derudover synes jeg måske vi på Kratvej bør ændre taktik. Løsningen nu om dage synes at være selvmordsbomber. Det er meget populært i andre lidt fjernere liggende kommuner. Min umiddlebare tanke var om Øltyven er så tynget af dårlig samvittighed, at han kunne overtales til en intensiv træning i det afganske højland i et par uger. Jeg er sikker på, at Torbens søn har en knallert, som kunne bruges til formålet. Kerns ven Rasmus, kan ganske givet skaffe det fornødne krudt til at putte i mælkekassen på knallerten. Festdeltagerne på Brydegården vil ganske givet blive meget overraskede over den finale vi dermed kan give dem på festen. Lidt voldsomt måske, men ikke desto mindre særdeles festligt - og så slipper de også for oprydningen bagefter.

Mvh. Naboen.
======================================================================

Wednesday, March 18, 2009

Vi er nu et vækstfirma :).

Der kom et brev idag stilet til Mads Nørgaard, Miracle. Det var fra Ernst & Ung, og det indeholdt en tyk ting med titlen "Benchmark af det kommunale vækstmiljø - entrepreneurship i Danmark 2008".

Nå, jeg bladrede igennem luderbladet, som fra starten åbenbart havde konkluderet (mod betaling), at Ballerup var Årets Kommune indenfor entre... enter... ja, I ved hvad jeg mener.

Nå, men eftersom jeg ikke har andet at lave bladrede jeg hele skidtet igennem og på side 38 var overskriften:

"Case: Ballerup Kommune + Miracle A/S"

Der står først halvanden side om, hvor fantastisk en kommune Ballerup er (knap 50.000 indbyggere, 40.000 arbejdspladser, 6.000 kommunalt ansatte - sikkert inkluderet i de 40.000 - osv.). Og så står der pludselig på side 39:

"... sige ja til den rigtige type erhverv.... lykkedes ... at tiltrække en lang række interessante.... Danmarks svar på Silicon Valley... stor klynge af it-virksomheder, som er kommet ud på den anden side af it-boblen, og som oplever stor vækst. En række af disse virksomheder har således arbejdet sig ind på Ernst & Young's liste over vækstvirksomheder - en af dem er Miracle A/S, som ejes og ledes af Mogens Nørgaard, der på virksomhedens hjemmeside omtales om it-branchens enfant terrible.

Miracle er en af landets førende virksomheder inden for database-centriske platforme. Virksomheden er kendt for sin evne til at redde systemer og databaser, hvor andre har måttet give op. Mogens Nørgaard startede virksomheden i sin garage sammen med barndomsvennen Lasse Christensen tilbage i 2000. Han er således et eksempel på en entreprenør, der - i bogstaveligste forstand - har startet virksomhed der, hvor han bor.

Da virksomheden voksede sig for stor til garagen i Måløv, var det oplagt at flytte til større lokaler i Ballerups it-klynge. - Dybest set handlede det om at finde et sted, hvor der var plads nok til os, forklarer MADS Nørgaard, som beskriver området som et stort industriområde, der egentlig ikke er særligt indbydende, men som har en god infrastruktur. - Og så er det selvfølgelig et plus, at de andre it-virksomheder er tæt på, hvis man skal mødes med dem, tilføjer han. Mads Nørgaard har ikke haft den store brug for kommunen i vækstforløbet. - Vi blev da mødt med en god og pragmatisk holdning fra kommunen, da vi startede virksomheden. og ellers har kommunen bare gjort det, som var bedst for os - nemlig ladet os vækste i fred, siger Mogens Nørgaard."

Fantastisk.

Venlig hilsen,

Mads.

Sunday, March 08, 2009

Ballerup: Sidste nyt i bygge-/nabosagen - brev fra Ballerup Kommune

Der er kommet en kopi af et brev (dateret 6. marts 2009) fra Anne Hassing, Ballerup Kommune, til mig... så der SKER noget. Bare ikke lige dét jeg havde håbet på. Faktisk er det lidt mystisk når man nærlæser det... så her er min mail, som jeg lige har sendt til Anne Hassing som svar på brevet.

==========================================
Hej igen,

Jeg har modtaget kopi af dit (Anne Hassing) brev til Morten Larsen, men der er noget galt:

I brevet står der (mine fremhævelser):

"I forbindelse med ERHVERVSBYGGERIET på din ejendom, der der fra naboen på kratvej 2 rejst tvivl om hvorvidt VÆRKSTEDSBYGNINGEN overholder den tilladte højde.

.... skal jeg bruge en nøjagtig opmåling af VÆRKSTEDSBYGNINGEN, fra terræn til oversiden af tag, i skæringen mellem tag og væg, og fra terræn ved bygning til terræn ved skel..."

Jeg har genlæst vores korrespondence i det sidste års tid og jeg kan INGEN steder se, at jeg kun har nævnt værkstedsbygningen.

Jeg kan derimod se, at jeg oprindeligt skrev:

1. Ligger hans nye bolig (et rødt træhus) for tæt på skellet til mig?
2. Samme spørgsmål for den bygning, han pt opfører i hjørnet til skellene mellem mig (Kratvej 2) og Peter Kesting (Kratvej 2A)?
3. Hvad gør man rent praktisk for at få repareret et hegnshjørne, der blev ødelagt af kranen, der kom med hans huselementer (hjørnet mellem min ejendom og hans ud mod Måløv Hovedgade)?


Jeg kan derfor kun se, at du addresserer punkt 2. Punkt 1 er LANGT vigtigere, hvilket du ville kunne se, hvis du kiggede forbi - der ER altså ikke så langt herud fra Rådhuset - fordi hans bolig blev hævet betragteligt over det gamle hus' fundament og fordi det ligger ret tæt på vores skel.

Punkt 3 har du aldrig svaret på - er det fordi jeg skal snakke med en anden end dig om dét punkt?

Altså: Værkstedsbygningen ligger også tæt og højt, men det er længere nede i haven og generer ikke nær så meget som huset, der ligger lige op af min bolig.

Så jeg vil bede dig om at bekræfte, at du har modtaget denne mail samt bekræfte, at I OGSÅ vil foranstalte en opmåling af Morten Larsens BOLIG.

Du må også gerne fortælle mig, hvorfor dit brev endte med kun at omhandle Morten Larsens værkstedsbygning? Jeg kan simpelthen ikke følge logikken, men det er jo muligt, at du har foretaget nogle undersøgelser eller høringer, som jeg ikke kender til?

Venlig hilsen,

Mogens Nørgaard
Kratvej 2
2760 Måløv
Tlf 2527 7100
=======================================================

Iøvrigt står der også i brevet:

"Samtidig har naboen påpeget at der er opstillet containere på grunden. Hvis evt. containere skal stå permanent på grunden skal der søges byggetilladelse til dem. En bebyggelse/container regnes for at være permanent, hvis den står mere end 6 uger."

Det var da altid noget.

Iøvrigt kalder hun mig "Mogens Nørregård" i brevet :-))).

=======================================================
Modtaget idag d. 10/3 kl 12.46:

Vi kviterer hermed for modtagelse af din mail.

Vi forventer at kunne vend tilbage indenfor 14 dage.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Miljø & Teknik
=======================================================

Thursday, March 05, 2009

Ballerup: Forvaltningsloven, sagsbehandling og Ballerup Kommune

Forvaltningsloven foreskriver, at en borger skal have BEKRÆFTELSE på sin henvendelse indenfor 14 dage. Det betyder, at man stort set altid efter 13-14 dage får at vide, at 1) de har travlt pt. grundet <ét eller andet> i den pågældende afdeling og 2) de vil vende tilbage snarest.

Nå, men her er så en sag fra mit nærområde, må man sige: Min gamle nabo - Bageren - døde og grunden og huset blev købt af Morten, som rev huset ned, findelte mursten og andet og lod det ligge på grunden (fuldt lovligt iøvrigt - og smart, fordi man så ikke skal transportere og opbevare mursten andre steder) og byggede et nyt på 10 timer (sådan et Ikea samlesæt - meget imponerende at se) samt to-tre andre store bygninger og nogle containere og andet grimt. Men skidt med det - det er jo lovligt at bygge på grunden...

Jeg tror imidlertid, at han har bygget for højt - Ikea-/Lalandia-huset blev grundfæstet (hvis dét er ordet ved sådan et hus) ovenpå bunken af malede mursten og andet, så det alt i alt er tættere på skellet end godt er.

Her er det så, at min kommunikation med Ballerup Kommune kommer ind i billedet. Den vil jeg nu forsøge at gengive slavisk. Det er ikke alle datoer, der er bevaret, men generelt har jeg svaret Anne fra Ballerup Kommune med det samme, så I kan gå ud fra, at hendes svar er ca. samme dato som mit svar. Det startede 19. februar 2008 og nu har de så endelig lovet rent fysisk at tage ud og MÅLE - det har de per 5. marts lovet at gøre indenfor 14 dage.

Jeg tror jeg efterhånden forstår, hvordan mange opgiver sager - og jeg tror også jeg forstår, hvorfor der bliver spildt så meget tid i det offentlige. Hvis hun dog bare var taget ud med det samme og havde målt og fået det overstået for mere end et år siden. Nå, jeg snakker...

Have fun!

================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 19. februar 2008 02:30
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Emne: (AEH)Måløv Hovedgade 90B

Kære Byggesag :).

Jeg er nabo til Morten Larsen (jeg bor Kratvej 2) på ovenstående adresse og har tre spørgsmål:

1. Ligger hans nye bolig (et rødt træhus) for tæt på skellet til mig?
2. Samme spørgsmål for den bygning, han pt opfører i hjørnet til skellene mellem mig (Kratvej 2) og Peter Kesting (Kratvej 2A)?
3. Hvad gør man rent praktisk for at få repareret et hegnshjørne, der blev ødelagt af kranen, der kom med hans huselementer (hjørnet mellem min ejendom og hans ud mod Måløv Hovedgade)?

Venlig hilsen,

Mogens Nørgaard
Kratvej 2
2760 Måløv
Tlf 2527 7100
================================================================
Plan & Byg - Byggesag (byggesag) skrev:
Kære Mogens

I forbindelse med byggesagen har vi, og vil vi tilset at byggeriet overholder gældende regler om afstand til skel.

Hvis der er forvoldt skade på et fælles hegn, skal den der har forvoldt skaden selvfølgelig sørge for at den bliver udbedret. Hvis I ikke kan blive enige om det kan der blive tale om en hegnssynsag. Der findes information om hegnssyn og hegnslov på vores hjemmeside. Du skal selv tage kontakt til din nabo og aftale nærmere.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
Dir: 4477 2371
Mob:
Fax: 4477 2781
E-mail: byggesag@balk.dk
www.ballerup.dk
================================================================
Subject: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B
Date: Fri, 22 Feb 2008 05:45:10 +0100
From: Mogens Nørgaard
To: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)

Kære Anne,

Tak. Hvor kan jeg læse om de gældende regler om afstand til skel?

Og hvor på jeres hjemmeside kan jeg finde information om hegnssyn og
hegnslov? Jeg synes vitterligt jeg prøvede at finde det forleden før jeg
skrev til jer.

Mvh.

Mogens

================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 6. marts 2008 12:01
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Emne: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Hej igen,

Kunne I evt hjælpe mig med nedenstående?

Mvh.

Mogens
================================================================
Kære Mogens

Reglerne om afstand til skel kan du finde på vores hjemmeside www.ballerup.dk - by og byggeri - byggeri. Når man kommer ind på den side er der et link til Bygningsreglementet for småhuse BRS 98 og Bygningsreglemenetet BR95.

Reglerne for enfamiliehuset findes i Bygningsreglementet for småhuse, og reglerne for erhvervsbyggeriet findes i BR95.

Hegnsloven findes på vores hjemmeside www.Ballerup.dk - by og bolig - bolig - hegnssyn.

Jeg håber at det er svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg
================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 17. marts 2008 09:20
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Emne: Re: SV: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Kære Anne,

Fik du min forrige mail? Er dette noget jeg selv skal måle ved at gå ind på naboens grund, eller har I rent fysisk været ude og kontrollere det?

Venlig hilsen,

Mogens
================================================================
Kære Mogens

Med de ansøgte bygninger på grunden, er grunden bebygget med 32 % hvor der jf. lokalplanen må bygges op til 40 %.

Højden af den bygning der ligger ind imod skellet til jer, må højst være: afstanden til skel x 1,4 hvilket er 4,2 m, op til den vandrette linie hvor ydervæg skære tagfladen.

Højden måles fra niveau i skel ud for bygningen.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg
================================================================
Kære Anne,

Tak. Det prøver jeg lige at måle med et instrument, med mindre du har mulighed for at komme ud og checke det? Byggekyndige i min omgangskreds kan bare ikke få det til at passe - specielt efter at grunden under huset blev forhøjet med noget i retning af halvanden meter... Men hvis det er mit eget ansvar at kontrollere den slags ting, så bare sig til. Så finder jeg vel på noget.

Der er to bygninger ind mod os nu. Og så står der også et par containere permanent på grunden (de tæller vist ikke med i bebyggelsesprocenten, og NaboPeter tror de er midlertidige - men det er de ikke, så vidt jeg kan forstå).

Nå, men for at kompensere for dette har Morten nu meddelt, at han også har tænkt sig at fælde det sidste træ på grunden (op mod vores skel). Det var også det absolut eneste form for vegatation tilbage på grunden, høhø :-).

En ting, der vitterligt undrer mig: Hvorfor bad du/I ham ikke om at opføre de to store huse over mod den anden side af grunden, hvor der er erhverv på nabogrunden (læge og tandlæge) istedet for over mod os, der trods alt skal bo og færdes der meget af tiden? Vi har da fået taget rigtigt meget af vores udsigt, lys og sol - mens det ikke ville have generet erhvervs-folkene på den anden side det mindste... Jeg er bare nysgerrig efter at vide, hvad årsagen mon har været til dine dispositioner i den anledning?

Venlig hilsen,

Mogens Nørgaard
================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 10. april 2008 05:07
Til: Plan & Byg - Byggesag (byggesag)
Cc: Anette Nørgaard - Miracle A/S
Emne: Re: SV: SV: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Hej igen -

Har du modtaget denne mail, Anne?

Mvh.

Mogens
================================================================
Kære Mogens

Ja jeg har fået denne mail. Desværre får vi rigtig mange henvendelser lige i øjeblikket, så der er nogen ventetid på besvarelse af dem.

Jeg har været forbi byggeriet, for at bedømme om de bygger højere end de må.
Det er ikke min vurdering at de bygger højere end 4,2 m, op til den vandrette linie hvor ydervæg skære tagfladen.
Højden måles fra niveau i skel ud for bygningen.


Der er ikke ansøgt om permanente skure på grunden.

Der er ikke noget i lokalplanen der bestemmer hvor på grunden man skal lægge de bygninger der er bygge ret til.
Derfor er der ikke givet dispensation til placering af bygningerne.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Plan & Byg
================================================================
Fra: Mogens Nørgaard [mailto:mno@miracleas.dk]
Sendt: 15. februar 2009 00:39
Til: Miljø & Teknik - Byggesag (byggesag)
Emne: Re: SV: SV: SV: [Fwd: Re: SV: (AEH)Måløv Hovedgade 90B]

Hej igen,

Har du siden været ude og foretaget en reel måling? Jeg har prøvet at spørge dig/jer et par gange via mail siden dit svar (nedenfor) kom den 22. april 2008, men jeg har ikke fået noget svar, hvilket vistnok ikke er helt efter reglerne i Forvaltningsloven?

Jeg vil mene, at det i denne sag ikke er nok med en "bedømmelse" - specielt i lyset af, at Morten hævede sin grund betragteligt før han byggede huset. Jeg vil derfor mene, at I burde foretage en egentlig måling fra skellet, der tager højde for, at Morten har placeret sit hus en halv til en meter højere end den oprindelige grund han overtog vha påfyldning. En påfyldning, der iøvrigt andre steder på grunden har medført "sjove" side-effekter som vand-løb ned i min nabos (Peter Kestings) baghave.

Jeg synes også det kunne være rart hvis I ville give mig jeres synspunkter omkring den container der har stået permanent opad hegnet/skellet i otte-ni måneder nu, please?

Mvh.

Mogens Nørgaard
================================================================

05-03-2009 11:51

Hej Mogens

Jeg kviterer hermed for modtagelsen af din mail.

Jeg forventer at vende tilbage i løbet af 14 dage.

Med venlig hilsen


Anne Hassing
Miljø & Teknik
================================================================

================================================================

Monday, March 02, 2009

Politiet laver intet, del 3: Nørrebro, bandekrig... og udrykninger

Der er sgu' udkommet en bog, der hævder, at 1) kriminaliteten faktisk ikke er så høj herhjemme, 2) Politiet gør meget ud af at signalere at de har enormt travlt... og man må gå ud fra, at bogen så konkluderer det samme som jeg som privatperson konkluderede for nogle år siden: Politiet lavet intet, for de har ingen opgaver.

Nå, men den smule konflikt der er lige nu mellem banderne (HA og indvandrerne) understreger bare, at vi ikke har det Politi vi fortjener.

De insisterer jo på at fortsætte med at arbejde som de altid har gjort, dvs. at de rykker ud i deres politivogne når folk ringer og tilkalder dem (og tit gør de ikke engang dét, hvad jeg jo også selv har konstateret et par gange i mit liv).

Men man kan ikke høre eller se noget som helst inde i en bil. Man skal ud og GÅ på sine flade fødder og stoppe alle de små ting i opløbet, så de aldrig bliver til store ting. Og det har vores Politi konsekvent nægtet i de sidste 20-30 år.

I virkeligheden har vi brug for LANGT færre strissere, hvis de bare gad at GÅ RUNDT i gadebilledet i stedet for at sidde og vente på, at vi - borgerne - ringede og sagde til dem, at nu var der sgu' sket noget alvorligt.

Det er utroligt svært at være præventiv, hvis man nægter at gå rundt i gaderne og istedet venter på, at kriminaliteten ER begået - og så ovenikøbet ofte stiller spørgsmålstegn (fra den trygge kommandobunker) ved, hvorvidt han eller hende der ringer nu også reelt har brug for hjælp.

Jeg har kendskab til en strisser, der kom i seriøse vanskeligheder under en anholdelse og ikke kunne få alarmcentralen til at sende en ambulance, også selvom han forklarede at han var strisser og vidste hvad han talte om. Så er vi meget længere ude end vi burde være.

Når man går rundt i storbyer i USA står der altid en "cruiser" med nogle strissere lænet op ad den på gågaderne. De står bare der og står. En enkelt gang i Denver har jeg set dem tage sig af en gut, der prøvede at bøffe noget fra en forretning. Han havde fire strissere over sig i de næste par timer og de havde rigtig god tid med at få skrevet ham op, forhørt ham, osv.

Og når man tager sig af alle de små ting hele tiden, så sker de store ting sjældent. Teoriet bag hedder enten "Nul-tolerance" (zero tolerance) eller "Broken Window" afhængig af, hvem man snakker med.

Men det gider det danske politi ganske simpelt ikke. Og så længe de ikke gider dét sker der nok heller ingen forbedringer i deres måde at håndtere kriminalitet på.

Noget helt andet er jo så, at det danske politi kraftigt frabeder sig, at folk selv gør noget ved tingene.... samtidig med, at de overlader borgerne til sig selv :-).

Jeg synes faktisk det er ekstremt fedt og påskønnelsesværdigt, når borgere blander sig og prøver at forhindre kriminalitet - men politiets reaktion er HVER gang, at dét vil de kraftigt fraråde andre at gøre - der kan jo let ske noget, folk kunne komme til skade, det er en politiopgave, osv osv osv.

De reagerer fuldstændigt ligesom andre monopoler, der pludselig bliver truet på deres fede særstatus. Private vagtværn, selvtægt fra borgernes side og borgere, der bare griber ind ved den mindste anledning... alt det er sgu' da NØDVENDIGT, når Politiet ikke selv gider at ændre deres måde at agere på.

Og jeg kan ikke tro jeg er den eneste i landet, der er TRÆT TRÆT TRÆT af at høre Politiet skyde skylden på Politireformen. Hvorfor i Alverden skulle den være skyld i noget som helst? Der er stadig en utrolig masse strissere i Danmark, der er stadig utroligt lidt kriminalitet - og vi har stadig ingen betjente på gaden, der bare gider at gå rundt. Det har da intet med reformen at gøre.

Og tag så lige at lær vore politibetjente, at de har et fedt liv med meget meget gode afspadseringsregler og overarbejdsbestemmelser - så deres fagforening burde måske ikke have så meget magt at de kan insistere på, at alle betjente skal indkvarteres på eneværelser på hoteller, når der er topmøder mv. Hvad Fanden er det for noget svineri med deres kunders penge? Hvorfor i Alverden kan de ikke indkvarteres på kaserner eller vandrehjem i de par dage sådan et topmøde varer? Det synes jeg er dybt forargeligt.

Jeg vil slutte med en "sjov" detalje: Kriminalpolitiet rundt omkring i landet har fået diskret besked om ikke at starte alt for meget nyt op i 2009 - for der kommer jo en masse afspadsering i forbindelse med Klimatopmødet 30/11 til 12/12. Vauw! I begyndelsen af året får de besked på ikke at arbejde alt for hårdt resten af året - for der kommer jo en periode på 14 dage, hvor de skal arbejde - ikke overarbejde, bare arbejde - i København og omegn.

Der er bare noget helt galt.